PB060426VLABIRINTUV LABIRINTU SPOLNIH ZLORAB

 Avtor: Wais, Galle
Format: trda vezava
ISBN: 9616181262
Velikost: 17,2 x 23,5
Leto izdaje: 2001
Število strani: 169

 Redna cena: 16,00 eur                                      Akcijska cena: 9,60 eur

Avtorja razčlenjujeta spolne zlorabe otrok z zornega kota žrtev, storilcev, staršev in okolice. Pišeta o srhljivi tematiki današnjega časa, ki ni več tabu, poudarek je na odkrivanju storilcev, ki se sprehajajo med nami. Tema spolne zlorabe ima zunanjo in notranjo plat. Zunanjo plat lahko opišemo s številkami, definicijami in simptomi. Želja avtorjev pa je, opisati zlorabo z notranje plati. Kaj doživljajo žrtev, storilec in okolica? In pa: kako temo »spolne zlorabe« doživljamo vsi mi, javnost in stroka. S takšnim pristopom želita obdelati tematski vidik, ki je bil pri dosedanjih razpravah zanemarjen, a lahko prispeva k razumevanju zlorabe kot družbenega pojava. Pišeta o tem, kaj doživljata pri praktičnem delu z žrtvami, s storilci, z materami, z okolico in pri splošnem vzgojnem svetovanju.